Matczyna emerytura będzie wypłacana od marca 2019. Prezydent podpisał ustawę, którą wcześniej uchwalił już Sejm i Senat. Wypłaty świadczeń dla mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci zaczną się już w marcu 2019. Matczyna emerytura to z założenia program skierowany do matek, które wychowały 4 dzieci i nie pracowały zarobkowo. PROGRAM MAMA 4 PLUS to finansowe wsparcie wielodzietnych rodzin w Polsce. Projekt minimalnej emerytury dla kobiet, które wychowały co najmniej 4 dzieci zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Jak ubiegać się o świadczenie?

Matczyna emerytura z podpisem prezydenta

Program matczynej emerytury został przegłosowany przez Sejm i Senat, w której większość ma partia rządząca: Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent Andrzej Duda postanowił postawić kropkę nad "i" i zwieńczyć starania rzędu, który zakładał start programu na marzec 2019. Wygląda na to, ze plan uda się zrealizować i matczyne emerytury będą wypłacane od marca 2019.

Przypomnijmy, że matczyna emerytura to 1100 zł świadczenia , bez względu na liczbę przepracowanych lat.

Emerytura dla matek, które wychowały 4 dzieci: NOWE ustalenia po Radzie Ministrów

W ostatnich dniach zebrała się Rada Ministrów, żeby przedyskutować projekty ustaw, które będą podejmowane lub przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ministrowie z premierem Mateuszem Morawieckim na czele powrócili do propozycji sprzed roku, czyli projektu tzw. matczynej emerytury, która miałaby przysługiwać rodzicom, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci.

Na matczyne emerytury w 2019 roku w budżecie państwa założona jest kwota ok. 801,3 mln zł.

Projekt ustawy, który będzie omawiamy na kolejnym posiedzeniu Sejmu zakłada, że wypłata matczynej emerytury jako świadczenia uzupełniającego ma się odbyć od 1 marca 2019 roku, niezależnie od terminu wejścia w życie ustawy.


Emerytury dla matek, które wychowały co najmniej 4 dzieci odłożone w czasie

Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że emerytury dla matek, które wychowały co najmniej 2dzieci nie zostaną wypłacone od 1 stycznia 2019, jak zapowiadano.

Ustawa o tzw. matczynych emeryturach nie wejdzie w życie od stycznia 2019 roku. Realnym i bezpiecznym terminem wydaje się 1 marca – poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska na antenie Radia Zet uprzedziła wszystkie matki oczekujące z niecierpliwością realizacji zaplanowanego projektu, że nie ma szans na to, by tzw. matczyna emerytura weszła w życie od stycznia 2019 roku. Projekt ustawy był niedawno omawiany na posiedzeniu Komitetu Społecznego oraz skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Następnie trafi do Rady Ministrów, pod obrady Sejmu i Senatu by ostatecznie trafić na biurko prezydenta. Procedura trwa.

Prognozowanym terminem wejścia w życie nowej ustawy MAMA PLUS jest marzec 2019 roku.

„Matczyna emerytura[/b]”, czyli emerytura dla matek, które wychowały 4 dzieci

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie kolejnego dodatku socjalnego, który ma wejść w życie już od nowego roku. Matczyna emerytura to minimalne świadczenie emerytalne dla kobiet, które wychowały co najmniej 4 dzieci.

Projekt emerytur dla matek zakłada przyznanie minimalnej emerytury (1029,80 zł) osobom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci.

[b]Matczyna emerytura – kolejny punkt w programie socjalnym PiS

Premier Mateusz Morawiecki w czasie debaty podkreślał, że polityka partii rządzącej stawia duży nacisk na rozwój różnych programów senioralnych. Przypominał wprowadzony już w życie projekt darmowych leków dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie minimalnej emerytury.

Matczyne emerytury potwierdzone przez minister Rafalską

Temat matczynych emerytur został poruszony ponownie na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Minister Rafalska zdradziła kilka znaczących szczegółów.

Zobacz galerię

– Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, o których mowa w art. 3, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci – czytamy w projekcie.Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, o których mowa w art. 3, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowanie dzieci - można przeczytać w projekcie.

Wniosek o matczyną emeryturę

Wniosek o otrzymanie świadczenia emerytalnego ma być nieskomplikowany, dostępny i możliwy do wypełnienia w trakcie kilku minut, jednej wizyty w urzędzie. Wnioski o matczyną emeryturę będzie można składać w odpowiednim organie: ZUS, KRUS. Nie został jeszcze określony konkretny termin, w którym wniosek trzeba złożyć w urzędzie.

Jak napisać wniosek o matczyną emeryturę?

  • dane osoby wnioskującej: imię, nazwisko, numer PESEL albo numer paszportu, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
  • żądanie wnioskodawcy ze wskazaniem konkretnego świadczenia, o które się ubiega
  • czytelny podpis
  • załączniki: akty urodzenia dzieci, oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia – tutaj spektrum jest szerokie.

Ile kobiet otrzyma matczyną emeryturę?

Ustawa jeszcze nie weszła w życie a resort już tworzy konkretne wyliczenia związane z matczyną emeryturą. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prognozuje, że z programu mogłoby skorzystać ponad 85 tys. osób. Koszt realizacji programu to ok. 727,5 - 900 mln zł rocznie.

O świadczenie będą mogły się ubiegać:

  • matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat
  • ojcowie, którzy osiągnęli 65 lat

Matczyna emerytura szeroko komentowana przez Polaków

W sieci zawrzało już w czerwcu, kiedy program był po raz pierwszy przedstawiony publicznie. Aktualnie trwa dalsza część debaty nad tym czy matczyna emerytura jest potrzeba czy nie, czy program jest sprawiedliwy dla wszystkich obywateli, czy spełni swoje założenia i czy w budżecie znajdą się na nią pieniądze