Urlop na żądanie 2018: JAK ZGŁOSIĆ? JAKIE SPEŁNIĆ WARUNKI? często zwany "kacowym", to 4 dni urlopu, który pracownik może wykorzystać w razie wystąpienia niespodziewanych dla niego sytuacji. Urlop na żądanie wlicza się w ogólny wymiar urlopu wypoczynkowego, to nie są dodatkowe dni urlopu. Poznaj zasady prawidłowego i prawomocnego występowania do pracodawcy z żądaniem urlopu.

Urlop na żądanie: 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć

Zasady przyznawania urlopu na żądanie. Kiedy szef może odmówić urlopu na żądanie. Jak zgłosić urlop - czy można np. SMS-em? Oto 10 rzeczy, które musisz wiedzieć o urlopie na żądanie.

NOWY KODEKS PRACY 2019 PRAWDA I MITY

Terminu "urlop na żądanie" dotyczą tylko dwa artykuły w Kodeksie pracy:

Art. 1672. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Art. 1673. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

10 RZECZY, KTÓRE MUSISZ WIEDZIEĆ NIM WEŹMIESZ URLOP NA ŻĄDANIE. ZOBACZ W GALERII

Jednak szczegółowych ustaleń dotyczących urlopu na żądanie jest znacznie więcej. Warto je znać, aby wiedzieć, jakie przysługują nam prawa i czy w każdej sytuacji możemy zażądać udzielenia nam przez pracodawcę urlopu na żądanie.

Urlop na żądanie: więcej na następnej stronie >>>